De financiële positie wordt met de banken overwogen. Het Poolse management is geschorst en een forensisch onderzoek naar onregelmatigheden in Polen wordt gestart.

De financiële positie van cliënten voor een viertal Poolse projecten (drie voor Adventure World in Warsaw en een bio-energie opwekkingstation in Warschau) is twijfelachtig. Imtech stelt de publicatie van de resultaten over 2012 van morgen uit evenals de jaarvergadering van 3 april.

Voor deze afboeking en de in oktober gemelde reorganisaties zou de bedrijfswinst over 2012 hoger zijn geweest dan over 2011. De rating op Imtech is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog steeds kopen, de analisten van de bank wachten de verdere ontwikkelingen af.

De financiële positie wordt met de banken overwogen. Het Poolse management is geschorst en een forensisch onderzoek naar onregelmatigheden in Polen wordt gestart. De financiële positie van cliënten voor een viertal Poolse projecten (drie voor Adventure World in Warsaw en een bio-energie opwekkingstation in Warschau) is twijfelachtig. Imtech stelt de publicatie van de resultaten over 2012 van morgen uit evenals de jaarvergadering van 3 april. Voor deze afboeking en de in oktober gemelde reorganisaties zou de bedrijfswinst over 2012 hoger zijn geweest dan over 2011. De rating op Imtech is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog steeds kopen, de analisten van de bank wachten de verdere ontwikkelingen af.