In het eerste kwartaal groeiden alle Europese onderdelen en ook de mondiale maritieme markt.

De orderportefeuille ontwikkelt zich goed volgens Imtech. De financiële positie van Imtech is stabiel en blijft ruim binnen de marges van de met banken afgesloten convenanten.

Mede in het licht van de economische omstandigheden gaat volgens Theodoor Gilissen Bankiers veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de cashpositie, beheersing van het werkkapitaal en beheersing van de indirecte kosten.

Het bedrijf houdt vast aan de lange termijn doelstellingen voor 2012 van een omzet van Eur 5 mrd en een winstmarge van 6%. Het advies blijft Buy vanwege de goede operationele vooruitzichten en de bescheiden waardering.

In het eerste kwartaal groeiden alle Europese onderdelen en ook de mondiale maritieme markt. De orderportefeuille ontwikkelt zich goed volgens Imtech. De financiële positie van Imtech is stabiel en blijft ruim binnen de marges van de met banken afgesloten convenanten. Mede in het licht van de economische omstandigheden gaat volgens Theodoor Gilissen Bankiers veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de cashpositie, beheersing van het werkkapitaal en beheersing van de indirecte kosten.Het bedrijf houdt vast aan de lange termijn doelstellingen voor 2012 van een omzet van Eur 5 mrd en een winstmarge van 6%. Het advies blijft Buy vanwege de goede operationele vooruitzichten en de bescheiden waardering.