Het wegebben van de Syrië-vrees blijkt ook uit de evolutie van de goudprijs, die opnieuw wat terrein heeft moeten prijsgeven. Joni Teves van UBS gelooft dat de impact van het Syrië-conflict op de goudprijs hoe dan ook hoogstwaarschijnlijk beperkt zal blijven.

Zelfs wanneer het tot een militaire interventie komt, zal iedereen beseffen dat die beperkt in tijd en ruimte is. Hooguit kan er sprake zijn van een korte opleving in de goudprijs, maar die zal geen lang leven beschoren zijn. Teves gelooft dat op korte termijn vooral het tapering-effect op de goudmarkt zal spelen.

Het wegebben van de Syrië-vrees blijkt ook uit de evolutie van de goudprijs, die opnieuw wat terrein heeft moeten prijsgeven. Joni Teves van UBS gelooft dat de impact van het Syrië-conflict op de goudprijs hoe dan ook hoogstwaarschijnlijk beperkt zal blijven. Zelfs wanneer het tot een militaire interventie komt, zal iedereen beseffen dat die beperkt in tijd en ruimte is. Hooguit kan er sprake zijn van een korte opleving in de goudprijs, maar die zal geen lang leven beschoren zijn. Teves gelooft dat op korte termijn vooral het tapering-effect op de goudmarkt zal spelen.