Duurzaam beleggen blijft terrein winnen in het aanbod van de fondsbeheerders, zowel onder druk van de wetgever als onder druk van institutionele cliënten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD), die de Verenigde Naties in 2015 hebben uitgevaardigd, hebben veel steun gekregen van grote beleggers. Ze hebben de grote fondsbeheerders er uiteindelijk van overtuigd om duurzaamheidsnormen op te nemen in hun bedrijfsanalyses.
...

Duurzaam beleggen blijft terrein winnen in het aanbod van de fondsbeheerders, zowel onder druk van de wetgever als onder druk van institutionele cliënten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD), die de Verenigde Naties in 2015 hebben uitgevaardigd, hebben veel steun gekregen van grote beleggers. Ze hebben de grote fondsbeheerders er uiteindelijk van overtuigd om duurzaamheidsnormen op te nemen in hun bedrijfsanalyses. "Door de integratie van ESG-normen (milieu, sociaal, deugdelijk bestuur) kunnen beleggers zowel inzicht krijgen in de risico's die verbonden zijn aan hun portefeuille als in kansen die zich aandienen", zegt Ross McSkimming, investment director equities van Aberdeen Standard Investments. "De meeste studies hebben aangetoond dat de integratie van ESG-normen een positieve impact heeft op de prestaties van portefeuilles. Duurzaam beleggen maakt het mogelijk op lange termijn meer waarde te creëren voor klanten." Raya Bentchikou, head of ESG business development van Axa Investment Managers, meent dat de sterke opmars van duurzame beleggingen "te danken is aan de evolutie van de Europese wetgeving, die fondsbeheerders ertoe aanzet ESG-criteria te integreren in hun producten en te communiceren over de manier waarop ze de dialoog aangaan met de directies van de bedrijven.""Wij peilen naar het engagement bij 95 procent van de bedrijven in onze aandelenfondsen", zegt Jane Ambachtsheer, wereldwijd hoofd duurzaamheid bij BNP Paribas Asset Management. "We beperken ons niet tot problemen die te maken hebben met de klimaatverandering. We stellen ook vragen over het sociaal beleid en over het deugdelijk bestuur in die bedrijven. Bovendien wordt de uitoefening van ons stemrecht gecentraliseerd in ons ESG-team, om het gewicht van onze interventies te versterken." Jane Ambachtsheer staat ook gunstig tegenover de invoering van strengere regels, aansluitend bij Climate Action 100+. Dat initiatief, dat onder meer uitgaat van het grote Californische pensioenfonds Calpers, vertrekt vanuit de vaststelling dat 85 procent van alle CO2-emissie afkomstig is van een honderdtal bedrijven. "Wij hebben een direct engagement aangegaan met zeven bedrijven, om hun gedrag te veranderen en ervoor te zorgen dat ze rekening houden met de engagementen van het klimaatakkoord van Parijs. De reglementering voor duurzame beleggingen is de laatste jaren veel strenger geworden, van een honderdtal maatregelen in 2006 tot meer dan 300 vandaag. En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt." De analyse op basis van ESG-factoren zal grotendeels standaardiseren de komende jaren. In de toekomst zullen de beheerders zich vooral van elkaar kunnen onderscheiden door impact investing. Dat segment omvat themafondsen die een positieve impact op de maatschappij willen hebben, bijvoorbeeld door te beleggen in bedrijven die minder CO2 uitstoten of die minder natuurlijke rijkdommen verspillen. "Op dat niveau wordt het verschil gemaakt", verwacht Raya Bentchikou. "Dat segment vertegenwoordigt 18 miljard euro van onze beheerde activa. Maar dat bedrag zal de komende jaren ongetwijfeld nog groeien." Sonia Fasolo, die duurzame fondsen beheert bij La Financière de l'Echiquier, stelt dat de noodzaak van een impactaanbod zich voor het eerst liet voelen in 2007, na vragen van institutionele cliënten. "We hebben in 2010 ons fonds Echiquier Environnement gelanceerd, dat daarna is omgedoopt tot Echiquier Positive Impact. Met die naam wilden we onze ambitie kracht bijzetten, bijvoorbeeld door bedrijven te selecteren die de koofstofvoetafdruk van de portefeuille beperken of die besparen op het aantal kubieke meter water dat ze verbruiken. Vanaf 2019 publiceren we een impactrapport over onze portefeuille." Ook Aberdeen Standard Investments implementeert strategieën die streven naar een positieve impact op de maatschappij. Ze zijn gebaseerd op de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties hebben geformuleerd. "Wij willen een positieve impact hebben op zo veel mogelijk domeinen, zoals de klimaatverandering, de bestrijding van de ongelijkheid of het promoten van een meer duurzame consumptie", zegt Ross McSkimming. "Wij zijn dus bijvoorbeeld niet op zoek naar beleggingen in bedrijven waar die positieve impact slechts een klein deel van de activiteit uitmaakt. Een bedrijf moet aan strenge criteria voldoen voordat het wordt opgenomen in ons beleggingsuniversum. Een bedrijf met een van de hoogste scores in ons universum is Umicore, dankzij de oplossingen die het biedt voor de recyclage van batterijen voor elektrische auto's." "Via ons gamma duurzame fondsen proberen we te beantwoorden aan de meeste doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, met een gecentraliseerd team van zestig mensen die zijn gespecialiseerd in de integratie van ESG-criteria in het beheer van fondsen", zegt Jane Ambachtsheer. "Wij hebben veel ideeën om ons gamma duurzame fondsen te versterken, maar we willen er eerst zeker van zijn dat die nieuwe producten in ons gamma passen." "Terwijl de impactmarkt zich vooral heeft ontwikkeld dankzij institutionele cliënten, zit het potentieel hoofdzakelijk bij particulieren", benadrukt Sonia Fasolo. Ze wijst op de noodzaak om in dialoog te gaan met de directies, aan de hand van een ESG-score die voor 60 procent afhankelijk is van governancecriteria, "omdat de problemen van bedrijven vaak voortvloeien uit governanceproblemen, zoals we onlangs nog hebben gezien bij Renault en Volkswagen." "Er staat veel op het spel. Het overleven van onze maatschappij hangt ervan af", zegt Raya Bentchikou. "Lokale acties zijn belangrijk, maar die zullen niet volstaan. Beleggers moeten betrokkenheid tonen om het traject te veranderen. Veel particuliere investeerders hebben nog een vertekend beeld van duurzaam beleggen. Dat komt vaak door financiële adviseurs die te weinig opleiding hebben gehad in dit domein."