De effectieve overdracht van de eigendom van de aandelen van RAC 1 bleef verbonden aan de voorlopige oplevering van het gebouw door de gebruiker en de kopers.

IMMOBEL kondigt de realisatie aan van een eerste belangrijke fase in de verkoop van dit grootschalige en complexe project (ongeveer 80.000 m²), namelijk de ondertekening op 30 december 2013 van de voorlopige oplevering door de Regie der Gebouwen voor rekening van zijn gebruiker, de Federale Politie.

Het huurcontract, dat huurinkomsten zal opleveren, treedt op 1 januari 2014 in werking.

De effectieve overdracht van de eigendom van de aandelen van RAC 1 bleef verbonden aan de voorlopige oplevering van het gebouw door de gebruiker en de kopers. IMMOBEL kondigt de realisatie aan van een eerste belangrijke fase in de verkoop van dit grootschalige en complexe project (ongeveer 80.000 m²), namelijk de ondertekening op 30 december 2013 van de voorlopige oplevering door de Regie der Gebouwen voor rekening van zijn gebruiker, de Federale Politie. Het huurcontract, dat huurinkomsten zal opleveren, treedt op 1 januari 2014 in werking.