Deze projectoproep, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is bedoeld om aan te sporen tot ambitieuze projecten die tot voorbeeld strekken op het vlak van duurzame bouw en renovatie in Brussel.

De projecten werden onder meer beoordeeld op basis van hun energieprestatie, hun impact op het milieu alsook hun architecturale kwaliteit en hun geslaagde inpassing in de stedelijke omgeving.

De prijs werd dit 19 februari 2013 overhandigd door de Minister voor Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevrouw Evelyne Huytebroeck.

Deze projectoproep, georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is bedoeld om aan te sporen tot ambitieuze projecten die tot voorbeeld strekken op het vlak van duurzame bouw en renovatie in Brussel. De projecten werden onder meer beoordeeld op basis van hun energieprestatie, hun impact op het milieu alsook hun architecturale kwaliteit en hun geslaagde inpassing in de stedelijke omgeving. De prijs werd dit 19 februari 2013 overhandigd door de Minister voor Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevrouw Evelyne Huytebroeck.