(i) een minimum rendabiliteit aan IMMOBEL wordt gewaarborgd, in lijn met deze verwacht voor andere ontwikkelingsprojecten;

(ii) de mogelijkheid, voorzien in de initiële akkoorden in functie van de uiteindelijke verhuurbare oppervlakte (cfr. Verslag van de Onafhankelijke Bestuurders zoals gepubliceerd in bijlage bij de Jaarrekening van 2010), van een prijsverhoging tegenover de door IMMOBEL betaalde aankoopprijs, werd afgeschaft ;

(iii) het eventuele excedent aan rendabiliteit in vergelijking met een drempelwaarde die hoger is dan de gewaarborgde rendabiliteit, maakt het onderwerp uit van een verdelingssleutel tussen de partijen, waarvan 2/3 aan IMMOBEL en 1/3 aan CDI toekomt;

(iv) IMMOBEL heeft tot 31 maart 2015 de mogelijkheid om de transactie te vernietigen, indien de stedenbouwkundige vergunning niet wordt bekomen vóór 31 december 2014.

Dit nieuwe akkoord houdt rekening met de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het Cedet project.

(i) een minimum rendabiliteit aan IMMOBEL wordt gewaarborgd, in lijn met deze verwacht voor andere ontwikkelingsprojecten; (ii) de mogelijkheid, voorzien in de initiële akkoorden in functie van de uiteindelijke verhuurbare oppervlakte (cfr. Verslag van de Onafhankelijke Bestuurders zoals gepubliceerd in bijlage bij de Jaarrekening van 2010), van een prijsverhoging tegenover de door IMMOBEL betaalde aankoopprijs, werd afgeschaft ; (iii) het eventuele excedent aan rendabiliteit in vergelijking met een drempelwaarde die hoger is dan de gewaarborgde rendabiliteit, maakt het onderwerp uit van een verdelingssleutel tussen de partijen, waarvan 2/3 aan IMMOBEL en 1/3 aan CDI toekomt; (iv) IMMOBEL heeft tot 31 maart 2015 de mogelijkheid om de transactie te vernietigen, indien de stedenbouwkundige vergunning niet wordt bekomen vóór 31 december 2014. Dit nieuwe akkoord houdt rekening met de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het Cedet project.