Volgens Strauss-Kahn hebben de regeringen tot dusver onvoldoende krachtig gereageerd op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Met name in de eurozone laat de reactie te wensen over.

Blijf actie uit, dan kan een herstel van de wereldeconomie uitblijven tot op het einde van volgend jaar of zelfs tot in 2010. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn.

Volgens Strauss-Kahn hebben de regeringen tot dusver onvoldoende krachtig gereageerd op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Met name in de eurozone laat de reactie te wensen over. Blijf actie uit, dan kan een herstel van de wereldeconomie uitblijven tot op het einde van volgend jaar of zelfs tot in 2010. De gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn.