Wat die noodzakelijke maatregelen zijn, ligt eigenlijk voor de hand. Het IMF pleit voor de invoering van een vermogensbelasting, een eenmalige heffing op de privé-vermogens. De opbrengst van die heffing zou gebruikt moeten worden voor het afbouwen van de openstaande schulden.

Veel mensen zijn zich nog altijd niet bewust van de draagwijdte van het rapport opgesteld door het IMF. Het betekent niet meer of niet minder dan dat de man in de straat die geld heeft gespaard mee zal moeten opdraven voor de schulden gemaakt in het verleden. Zijn mening daaromtrent zal echter niet gevraagd worden.

Wat die noodzakelijke maatregelen zijn, ligt eigenlijk voor de hand. Het IMF pleit voor de invoering van een vermogensbelasting, een eenmalige heffing op de privé-vermogens. De opbrengst van die heffing zou gebruikt moeten worden voor het afbouwen van de openstaande schulden. Veel mensen zijn zich nog altijd niet bewust van de draagwijdte van het rapport opgesteld door het IMF. Het betekent niet meer of niet minder dan dat de man in de straat die geld heeft gespaard mee zal moeten opdraven voor de schulden gemaakt in het verleden. Zijn mening daaromtrent zal echter niet gevraagd worden.