Om "hogere" belangen af te schermen liet (typisch Europees) gedrag toe dat de ondoordachte strategische keuzes van hun systeembanken het hele maatschappelijke systeem konden aantasten.

Vandaar ook het volgehouden pleidooi om tot een objectieve toezichthouder te komen op een Europees niveau, los van de nationale politieke belangen op korte termijn en geleid door vakbekwame experts die het politieke niveau van individuele lidstaten overstijgen.

Schuldenproblematiek in verkeerde context geplaatst

Toch is het volgens professor Stefan Duchateau al te simpel zijn om alle schuld toe te wijzen aan het Europese beleidsniveau. De oppervlakkige beschouwingen van een aantal slecht geïnspireerde maar goed gepositioneerde analisten hebben de pers en hiermee indirect de politieke besluitvoering met een tunnelvisie opgezadeld.

Enerzijds werd de analyse van de problematiek van de banksector verregaand vertekend door populistische beschouwingen. Het bijkomende nadeel hiervan is dat hiermee de werkelijke problematiek aan het oog van het publiek werd onttrokken, hetgeen een aantal figuren bijzonder goed leek uit te komen.

De schuldenproblematiek van de overheden werd anderzijds in een verkeerde context geplaatst, hetgeen leidde tot dramatische beleidsfouten die het probleem hebben versterkt in plaats van opgelost.

Om "hogere" belangen af te schermen liet (typisch Europees) gedrag toe dat de ondoordachte strategische keuzes van hun systeembanken het hele maatschappelijke systeem konden aantasten. Vandaar ook het volgehouden pleidooi om tot een objectieve toezichthouder te komen op een Europees niveau, los van de nationale politieke belangen op korte termijn en geleid door vakbekwame experts die het politieke niveau van individuele lidstaten overstijgen. Schuldenproblematiek in verkeerde context geplaatst Toch is het volgens professor Stefan Duchateau al te simpel zijn om alle schuld toe te wijzen aan het Europese beleidsniveau. De oppervlakkige beschouwingen van een aantal slecht geïnspireerde maar goed gepositioneerde analisten hebben de pers en hiermee indirect de politieke besluitvoering met een tunnelvisie opgezadeld. Enerzijds werd de analyse van de problematiek van de banksector verregaand vertekend door populistische beschouwingen. Het bijkomende nadeel hiervan is dat hiermee de werkelijke problematiek aan het oog van het publiek werd onttrokken, hetgeen een aantal figuren bijzonder goed leek uit te komen. De schuldenproblematiek van de overheden werd anderzijds in een verkeerde context geplaatst, hetgeen leidde tot dramatische beleidsfouten die het probleem hebben versterkt in plaats van opgelost.