Het imago van de banken heeft onherstelbare schade opgelopen als gevolg van de financiële crisis. Volgens kenners van de sector bedraagt het vertrouwen in de banken nog 75 tot 85%.

Voor de crisis bedroeg dat vertrouwen ongeveer 100%, op dat moment was er niemand die echt twijfelde aan de banken. Het gaat alleszins tijd kosten alvorens het vertrouwen in de banken weer is hersteld.

Het imago van de banken heeft onherstelbare schade opgelopen als gevolg van de financiële crisis. Volgens kenners van de sector bedraagt het vertrouwen in de banken nog 75 tot 85%. Voor de crisis bedroeg dat vertrouwen ongeveer 100%, op dat moment was er niemand die echt twijfelde aan de banken. Het gaat alleszins tijd kosten alvorens het vertrouwen in de banken weer is hersteld.