Elke maandag laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is in het dagelijkse leven verantwoordelijk voor de optiemarkt van Euronext Brussel.

Noot van de redactie: Euronext Brussel liet eerder aan politici weten dat de kleinebeleggerstaks - door politici speculatietaks gedoopt - de doodsteek betekent voor de Brusselse optiemarkt. De Belgische banken hebben intussen beslist dat zij de kleinebeleggerstaks voorlopig niet zullen toepassen op opties, omdat ze de wet op dat punt niet duidelijk vinden.

Het jaar 2015 loopt op zijn laatste benen. Meestal is dit de periode om terug te blikken op wat geweest is. En ja, het was alweer een bewogen jaar. Bovenal is het een periode om plannen te maken voor het nieuwe jaar en positief vooruit te kijken naar wat 2016 zal brengen.

Daarom, mijn nieuwsjaarwensen - of zijn het dromen - voor u, beste kleine belegger.

Ik wens u een nieuw jaar waarin u:

  • zonder kleinebeleggerstaks, via de beurs kunt blijven investeren in Belgische bedrijven met een mooi groeiverhaal en bijdragen tot de financiering van de economie, groei, jobs, welvaart en welzijn in ons land.
  • zonder kleine beleggerstaks, kunt wonen, werken en beleggen in een land waar "risico" geen vies woord is, waar u geen "speculant" wordt genoemd, maar waar geïnvesteerd wordt in financiële educatie zodat u met de nodige kennis van zaken uw welvaart kunt veiligstellen voor de lange termijn.
  • zonder kleine beleggerstaks, de portefeuille die u met uw zuurverdiende centen heeft opgebouwd, verstandig kunt blijven beheren door, indien nodig, op tijd winst of verlies te nemen.
  • zonder kleine beleggerstaks, kunt blijven beleggen via een transparante, gereglementeerde beurs waar ook kleinere aandelen vlot kunnen verhandeld worden door de aanwezigheid van vele particuliere beleggers.
  • zonder kleine beleggerstaks, kunt blijven gebruik maken van opties om uw aandelen en portefeuille te beschermen tegen koersdalingen.
  • zonder kleine beleggerstaks, niet uw toevlucht hoeft te nemen tot beleggingsproducten buiten de gereglementeerde, transparante markten om, veelal risicovoller en zonder bescherming tegen het tegenpartijrisico.
  • zonder kleine beleggerstaks, door onze regering erkend wordt als één van de belangrijke actoren waarop kleinere bedrijven en start-ups kunnen rekenen om hun groei te financieren, risicokapitaal aan te trekken en de "sterren" van morgen te worden.

Fijne feesten en een gelukkig 2016

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie is dus op geen enkele wijze bedoeld om beleggers aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een financieel product. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.

© 2015 Euronext N.V. - Alle rechten voorbehouden.

Het jaar 2015 loopt op zijn laatste benen. Meestal is dit de periode om terug te blikken op wat geweest is. En ja, het was alweer een bewogen jaar. Bovenal is het een periode om plannen te maken voor het nieuwe jaar en positief vooruit te kijken naar wat 2016 zal brengen. Daarom, mijn nieuwsjaarwensen - of zijn het dromen - voor u, beste kleine belegger. Ik wens u een nieuw jaar waarin u: Fijne feesten en een gelukkig 2016