Met name de detailhandel viel volgens Theodoor Gilissen Bankiers

sterk terug.

Het geeft aan dat de onzekerheid in Europa zijn weerslag heeft op de economische cijfers.

Daarom maken de Europese overheden werk van het verlagen van de begrotingstekorten.

Met name de detailhandel viel volgens Theodoor Gilissen Bankiers sterk terug. Het geeft aan dat de onzekerheid in Europa zijn weerslag heeft op de economische cijfers. Daarom maken de Europese overheden werk van het verlagen van de begrotingstekorten.