Netto werd over het december-kwartaal $1,25 mrd verdiend, tegenover $1,27 mrd tijdens hetzelfde kwartaal van 2007. Het resultaat werd negatief beïnvloed door lager dan verwachte verkopen.

Daarnaast speelden ook valutaverhoudingen een rol in het verhaal. De omzet was 4% hoger uitgaande van gelijkgebleven valutaverhoudingen, maar bleef per saldo stabiel.

Netto werd over het december-kwartaal $1,25 mrd verdiend, tegenover $1,27 mrd tijdens hetzelfde kwartaal van 2007. Het resultaat werd negatief beïnvloed door lager dan verwachte verkopen. Daarnaast speelden ook valutaverhoudingen een rol in het verhaal. De omzet was 4% hoger uitgaande van gelijkgebleven valutaverhoudingen, maar bleef per saldo stabiel.