Op jaarbasis was er sprake van een winststijging met 7,20%, onder andere dankzij een striktere kostencontrole. Netto werd over de verslagperiode €959 mln verdiend, tegenover €895 mln verdiend.

Deutsche Telekom maakte een stijging van de operationele winst bekend en zag de omzet met 5,20% stijgen tot €16,26 mrd. De EBITDA steeg tijdens de verslagperiode met 5,20% tot €5,53 mrd.

Op jaarbasis was er sprake van een winststijging met 7,20%, onder andere dankzij een striktere kostencontrole. Netto werd over de verslagperiode €959 mln verdiend, tegenover €895 mln verdiend. Deutsche Telekom maakte een stijging van de operationele winst bekend en zag de omzet met 5,20% stijgen tot €16,26 mrd. De EBITDA steeg tijdens de verslagperiode met 5,20% tot €5,53 mrd.