Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 1,74 op 31.03.2014

Te vergelijken met een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 1,70 op 31.03.2013

Bij ongewijzigde samenstelling, daling met 0,20% van de

reële waarde van de portefeuille in vergelijking met 31.12.2013

- Impact van de waardedaling van een aantal kantoorgebouwen die een belangrijke renovatie (zullen) ondergaan

Netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,60 op 31.03.2014 (portefeuille in reële waarde)

Te vergelijken met een netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,79 op 31.12.2013 (portefeuille in reële waarde)

Netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 1,74 op 31.03.2014 Te vergelijken met een netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact) van € 1,70 op 31.03.2013 Bij ongewijzigde samenstelling, daling met 0,20% van de reële waarde van de portefeuille in vergelijking met 31.12.2013 - Impact van de waardedaling van een aantal kantoorgebouwen die een belangrijke renovatie (zullen) ondergaan Netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,60 op 31.03.2014 (portefeuille in reële waarde) Te vergelijken met een netto-actiefwaarde per aandeel van € 91,79 op 31.12.2013 (portefeuille in reële waarde)