• Per segment: de hogere omzet is vooral te danken aan de groei van Digital Printing Solutions (22,8 mio EUR), waar de omzet steeg met 12%. De omzet van Prepress Solutions (4,8 mio EUR) daalde met 30%. Per saldo steeg de geconsolideerde omzet met 1%.

• Per activiteit/product: de omzet uit machineverkoop (10,3 mio EUR) steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 met 4,7%; de recurrente inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten (17,3 mio EUR) daalden met 0,7%.

• Per regio: in Europa daalde de omzet over het eerste kwartaal (-17,7%) terwijl hij in Azië en Amerika is toegenomen met respectievelijk 26,1% en 35,5%.

• Per segment: de hogere omzet is vooral te danken aan de groei van Digital Printing Solutions (22,8 mio EUR), waar de omzet steeg met 12%. De omzet van Prepress Solutions (4,8 mio EUR) daalde met 30%. Per saldo steeg de geconsolideerde omzet met 1%. • Per activiteit/product: de omzet uit machineverkoop (10,3 mio EUR) steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 met 4,7%; de recurrente inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten (17,3 mio EUR) daalden met 0,7%. • Per regio: in Europa daalde de omzet over het eerste kwartaal (-17,7%) terwijl hij in Azië en Amerika is toegenomen met respectievelijk 26,1% en 35,5%.