Deze stijging is voornamelijk het gevolg van hogere huurinkomsten die resulteren uit eerder afgesloten gunstige huurhernieuwingen die nu in werking treden. Het betreft voornamelijk de binnenstedelijke panden gelegen in Brussel (Elsense Steenweg 41/43) en in Brugge (Steenstraat 80).

De huur neemt voor deze panden gezamenlijk toe met 12,5 % (€ 0,1 miljoen op jaarbasis). Op 31 maart 2010 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille van de bevak € 326 miljoen (€ 324 miljoen op 31 december 2009).

Deze stijging met € 2 miljoen is voornamelijk het gevolg van huurhernieuwingen in binnenstadswinkels. Er vonden geen investeringen of desinvesteringen plaats. De bezettingsgraad1 van de portefeuille bedraagt op 31 maart 2010 99,1 % wat ongewijzigd is ten opzichte van 31 december 2009.

Wat betreft de activa bestemd voor verkoop heeft Intervest Retail in januari 2010 de verkoopakte ondertekend met de koper van de projectontwikkeling Shopping Park Olen. De verkoopprijs is eveneens in januari 2010 ontvangen.

Deze stijging is voornamelijk het gevolg van hogere huurinkomsten die resulteren uit eerder afgesloten gunstige huurhernieuwingen die nu in werking treden. Het betreft voornamelijk de binnenstedelijke panden gelegen in Brussel (Elsense Steenweg 41/43) en in Brugge (Steenstraat 80). De huur neemt voor deze panden gezamenlijk toe met 12,5 % (€ 0,1 miljoen op jaarbasis). Op 31 maart 2010 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille van de bevak € 326 miljoen (€ 324 miljoen op 31 december 2009). Deze stijging met € 2 miljoen is voornamelijk het gevolg van huurhernieuwingen in binnenstadswinkels. Er vonden geen investeringen of desinvesteringen plaats. De bezettingsgraad1 van de portefeuille bedraagt op 31 maart 2010 99,1 % wat ongewijzigd is ten opzichte van 31 december 2009. Wat betreft de activa bestemd voor verkoop heeft Intervest Retail in januari 2010 de verkoopakte ondertekend met de koper van de projectontwikkeling Shopping Park Olen. De verkoopprijs is eveneens in januari 2010 ontvangen.