Er zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantal redenen aan te wijzen voor deze heftige stijging. Zo heerst er veel onzekerheid over de uitkomsten van de stress test voor de Ierse bankensector.

De resultaten zullen waarschijnlijk eind deze week bekend gemaakt worden. Dan zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook duidelijk worden hoeveel kapitaal de banken nodig hebben en of de herkapitalisatie gepaard zal gaan met herstructurering van senior obligaties van banken.

Ramingen van Ierse analisten liggen tussen de Eur 23 tot maximaal 35 mrd die de bankensector nodig zou hebben om aan de aangescherpte kapitaalseisen te voldoen.

Er zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers een aantal redenen aan te wijzen voor deze heftige stijging. Zo heerst er veel onzekerheid over de uitkomsten van de stress test voor de Ierse bankensector. De resultaten zullen waarschijnlijk eind deze week bekend gemaakt worden. Dan zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook duidelijk worden hoeveel kapitaal de banken nodig hebben en of de herkapitalisatie gepaard zal gaan met herstructurering van senior obligaties van banken. Ramingen van Ierse analisten liggen tussen de Eur 23 tot maximaal 35 mrd die de bankensector nodig zou hebben om aan de aangescherpte kapitaalseisen te voldoen.