Op 18 juli stond de 10-jaars rente nog op ruim 14%. Het rentepercentage op kortlopende obligaties daalde zelfs met ca 2%-punt.

Hierdoor ligt de volledige rentecurve weer onder de 8%.

Het sentiment rond Ierland, dat sinds halverwege juli positief is gedraaid, werd recent geholpen door beter dan verwachte groeicijfers over het 2e kwartaal en een positieve herziening over het 1e kwartaal.

Op 18 juli stond de 10-jaars rente nog op ruim 14%. Het rentepercentage op kortlopende obligaties daalde zelfs met ca 2%-punt. Hierdoor ligt de volledige rentecurve weer onder de 8%. Het sentiment rond Ierland, dat sinds halverwege juli positief is gedraaid, werd recent geholpen door beter dan verwachte groeicijfers over het 2e kwartaal en een positieve herziening over het 1e kwartaal.