Hij is van mening dat drie factoren ditmaal zeer zorgwekkend genoemd kunnen worden. Op de eerste plaats is er het feit dat de crisis niet langer beperkt is tot Griekenland.

Ierland heeft de gevarenzone bereikt, maar ook Portugal en Spanje moeten meer betalen op hun staatsobligaties. Daarnaast zijn de oorzaken van de crisis van interne aard, van een algemene risico-aversie is geen sprake.

Ten derde is de crisis geëscaleerd ondanks het voortdurend kopen van staatsobligaties uit de Europese periferie door de Europese centrale bank.

Wanneer deze drie trends zich blijven doorzetten - en alles wijst er op dat dit het geval is - zullen de Europese regeringen binnenkort geconfronteerd worden met een lawine van uitdagingen, vergelijkbaar met wat de groeimarkten in de jaren 80 en 90 meemaakten.

Hij is van mening dat drie factoren ditmaal zeer zorgwekkend genoemd kunnen worden. Op de eerste plaats is er het feit dat de crisis niet langer beperkt is tot Griekenland. Ierland heeft de gevarenzone bereikt, maar ook Portugal en Spanje moeten meer betalen op hun staatsobligaties. Daarnaast zijn de oorzaken van de crisis van interne aard, van een algemene risico-aversie is geen sprake. Ten derde is de crisis geëscaleerd ondanks het voortdurend kopen van staatsobligaties uit de Europese periferie door de Europese centrale bank. Wanneer deze drie trends zich blijven doorzetten - en alles wijst er op dat dit het geval is - zullen de Europese regeringen binnenkort geconfronteerd worden met een lawine van uitdagingen, vergelijkbaar met wat de groeimarkten in de jaren 80 en 90 meemaakten.