Voor 2010 wordt gerekend op een tekort van ongeveer 32% van het BBP, dit als gevolg van de eenmalige kost voor de redding van de banken. Die kost wordt op ongeveer 50 miljard euro geschat.

Volgens Lenihan zal de economie in 2010 misschien niet zijn gegroeid, nadat in 2009 een krimp met ongeveer 10% werd opgetekend. Het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel had volgens de minister een enorme economische impact.

Wat Lenihan niet van plan is, is om de vennootschapsbelasting te verhogen. Die bedraagt weliswaar slechts 12,50%, maar in de gegeven omstandigheden komt het er op aan om investeerders aan te trekken en niet om ze af te schrikken.

Voor 2010 wordt gerekend op een tekort van ongeveer 32% van het BBP, dit als gevolg van de eenmalige kost voor de redding van de banken. Die kost wordt op ongeveer 50 miljard euro geschat. Volgens Lenihan zal de economie in 2010 misschien niet zijn gegroeid, nadat in 2009 een krimp met ongeveer 10% werd opgetekend. Het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel had volgens de minister een enorme economische impact. Wat Lenihan niet van plan is, is om de vennootschapsbelasting te verhogen. Die bedraagt weliswaar slechts 12,50%, maar in de gegeven omstandigheden komt het er op aan om investeerders aan te trekken en niet om ze af te schrikken.