• Gezonde commerciële resultaten

• Nettoresultaat vertekend door hoge waardeverminderingen op kredieten in Ierland.

• Nettorentemarge gestegen tot 1,80%.

• Sterke groei van de deposito's in Tsjechië, Slowakije en Bulgarije.

• Stevige groei van hypothecaire kredieten in België, Tsjechië en Slowakije.

• Gezonde gecombineerde ratio van 94% voor het volledige jaar, ondanks een relatief hoge ratio voor claims in het vierde kwartaal van 2013.

• Dealingroominkomsten op een goed niveau, bescheiden impact van de marked-to-marketwaarderingen voor ALM-derivaten.

• Hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij Tsjechië en Hongarije.

• Uitstekende kosten-inkomstenratio van 52% voor het volledige jaar.

• Kredietkostenratio gestegen tot 1,19% voor het volledige jaar door waardeverminderingen op Ierse kredieten. De kredietkostenratio voor Ierland bedraagt 6,72%.

• Blijvend stevige liquiditeitspositie met een LCR van 131% en een NSFR van 111%.

• Solvabiliteit: sterke kapitaalbasis met een pro forma Tier 1-ratio van 15,6% (core Tier 1-ratio van 13,2%). De common equity ratio volgens Basel III (fully loaded, pro forma) zit met 12,5% ruim boven de doelstelling van 10%.

• Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld geen dividend uit te betalen voor 2013.

• Gezonde commerciële resultaten • Nettoresultaat vertekend door hoge waardeverminderingen op kredieten in Ierland. • Nettorentemarge gestegen tot 1,80%. • Sterke groei van de deposito's in Tsjechië, Slowakije en Bulgarije. • Stevige groei van hypothecaire kredieten in België, Tsjechië en Slowakije. • Gezonde gecombineerde ratio van 94% voor het volledige jaar, ondanks een relatief hoge ratio voor claims in het vierde kwartaal van 2013. • Dealingroominkomsten op een goed niveau, bescheiden impact van de marked-to-marketwaarderingen voor ALM-derivaten. • Hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij Tsjechië en Hongarije. • Uitstekende kosten-inkomstenratio van 52% voor het volledige jaar. • Kredietkostenratio gestegen tot 1,19% voor het volledige jaar door waardeverminderingen op Ierse kredieten. De kredietkostenratio voor Ierland bedraagt 6,72%. • Blijvend stevige liquiditeitspositie met een LCR van 131% en een NSFR van 111%. • Solvabiliteit: sterke kapitaalbasis met een pro forma Tier 1-ratio van 15,6% (core Tier 1-ratio van 13,2%). De common equity ratio volgens Basel III (fully loaded, pro forma) zit met 12,5% ruim boven de doelstelling van 10%. • Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld geen dividend uit te betalen voor 2013.