Hoewel Ierland met 12,5% het laagste tarief voor vennootschapsbelasting heeft, is het voordeel voor Ierland minder indien zowel tarieven als belastinggrondslagen worden geharmoniseerd.

Volgens een onderzoek van PWC en de Wereldbank lijkt Ierland het grootste voordeel voor ondernemingen echter te bieden met sociale premies, die veel lager zijn dan in landen als Frankrijk, Italië en Spanje.

Hoewel Ierland met 12,5% het laagste tarief voor vennootschapsbelasting heeft, is het voordeel voor Ierland minder indien zowel tarieven als belastinggrondslagen worden geharmoniseerd. Volgens een onderzoek van PWC en de Wereldbank lijkt Ierland het grootste voordeel voor ondernemingen echter te bieden met sociale premies, die veel lager zijn dan in landen als Frankrijk, Italië en Spanje.