Een alternatief is het doorvoeren van strenge besparingsmaatregelen, maar dan dreigen we uiteindelijk in een vicieuze cirkel te belanden.

De economie krimpt, de belastinginkomsten nemen af, de tekorten lopen verder op enzovoort.

Christopher Whalen, Senior Vice President en Managing Director of Institutional Risk Analytics, is van mening dat daarom voor de wegen van de geleidelijkheid zal worden gekozen.

De obligatiehouders gaan stapsgewijze moeten meebetalen voor de gemaakte schulden, zodat de overgang niet te bruusk gebeurt. Whalen is van mening dat Ierland als test case voor de Europese banksector gaat gebruikt worden.

Een alternatief is het doorvoeren van strenge besparingsmaatregelen, maar dan dreigen we uiteindelijk in een vicieuze cirkel te belanden. De economie krimpt, de belastinginkomsten nemen af, de tekorten lopen verder op enzovoort. Christopher Whalen, Senior Vice President en Managing Director of Institutional Risk Analytics, is van mening dat daarom voor de wegen van de geleidelijkheid zal worden gekozen. De obligatiehouders gaan stapsgewijze moeten meebetalen voor de gemaakte schulden, zodat de overgang niet te bruusk gebeurt. Whalen is van mening dat Ierland als test case voor de Europese banksector gaat gebruikt worden.