Op 22 mei 2014 heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten om een brutodividend van 4,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt, overeenkomstig artikel 43 van de statuten, op het tijdstip en op de plaats zoals door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur heeft besloten dat het dividend zal worden uitbetaald op 13 juni 2014.

De ex-dividenddatum is 10 juni 2014. Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 10 juni 2014 zullen de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op NYSE Euronext Brussels zonder coupon nr. 5.

Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het dividend.

Op 22 mei 2014 heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten om een brutodividend van 4,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De uitbetaling van de dividenden gebeurt, overeenkomstig artikel 43 van de statuten, op het tijdstip en op de plaats zoals door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur heeft besloten dat het dividend zal worden uitbetaald op 13 juni 2014. De ex-dividenddatum is 10 juni 2014. Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 10 juni 2014 zullen de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op NYSE Euronext Brussels zonder coupon nr. 5. Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het dividend.