Die lagere levensstandaard is het onderwerp van het boek Average Is Over: Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, van de hand van Tyler Cowen. Hij spreekt uiteraard over de situatie in de Verenigde Staten, maar deze kan zonder enige twijfel naar Europa geëxtrapoleerd worden.

De kloof tussen arm en rijk zal steeds groter worden en dat zal ook grote gevolgen hebben voor het consumptiepatroon. Die wijzigingen in het consumptiepatroon zijn een factor waar de bedrijfswereld wel degelijk rekening mee zal moeten houden. Ook de beleggers zullen geconfronteerd worden met een totaal andere situatie.

Die lagere levensstandaard is het onderwerp van het boek Average Is Over: Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation, van de hand van Tyler Cowen. Hij spreekt uiteraard over de situatie in de Verenigde Staten, maar deze kan zonder enige twijfel naar Europa geëxtrapoleerd worden. De kloof tussen arm en rijk zal steeds groter worden en dat zal ook grote gevolgen hebben voor het consumptiepatroon. Die wijzigingen in het consumptiepatroon zijn een factor waar de bedrijfswereld wel degelijk rekening mee zal moeten houden. Ook de beleggers zullen geconfronteerd worden met een totaal andere situatie.