China is nog steeds in sterke mate afhankelijk van de export en het is precies daar waar het schoentje wringt. Wat Federal Express duidelijk vaststelt, is dat de wereldhandel duidelijk achteruitgaat. De koerierdienst merkt dat aan het aantal pakjes dat het vervoert.

Wereldhandel groeit niet langer sneller dan het BBP

Smith wees er op dat de wereldhandel in de afgelopen 25 jaar steeds sneller groeide dan het BBP. Uitzonderingen die de regel bevestigen waren de crisisjaren 2000, 2001, 2008 en 2009. Momenteel is de verhouding opnieuw verschoven, het BBP groeit opnieuw sneller dan de wereldhandel.

Volgens Smith vertragen de wereldhandel en dus ook de export nu sneller dan het BBP. Dat betekent dat China daar onvermijdelijk de gevolgen van ondervindt. Als gevolg van de grote afhankelijkheid van de export gebeurt dat zelfs met een hefboomeffect.

China is nog steeds in sterke mate afhankelijk van de export en het is precies daar waar het schoentje wringt. Wat Federal Express duidelijk vaststelt, is dat de wereldhandel duidelijk achteruitgaat. De koerierdienst merkt dat aan het aantal pakjes dat het vervoert. Wereldhandel groeit niet langer sneller dan het BBP Smith wees er op dat de wereldhandel in de afgelopen 25 jaar steeds sneller groeide dan het BBP. Uitzonderingen die de regel bevestigen waren de crisisjaren 2000, 2001, 2008 en 2009. Momenteel is de verhouding opnieuw verschoven, het BBP groeit opnieuw sneller dan de wereldhandel. Volgens Smith vertragen de wereldhandel en dus ook de export nu sneller dan het BBP. Dat betekent dat China daar onvermijdelijk de gevolgen van ondervindt. Als gevolg van de grote afhankelijkheid van de export gebeurt dat zelfs met een hefboomeffect.