De handelsbalanscijfers van Europa over het vierde kwartaal van 2010 lieten een soortgelijke beweging zien. De dienstensector verbeterde snel. De Griekse handelstekorten namen toe, hoewel in de dienstensector enige verbetering zichtbaar blijft.

De geruchten over een herstructurering van de schulden doen volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog steeds de ronde.

Overheden, banken en consumenten zijn echter meer gebaat bij een geleidelijke oplossing, waarbij rente en looptijden worden aangepast of via Europese obligaties geleend wordt.

De handelsbalanscijfers van Europa over het vierde kwartaal van 2010 lieten een soortgelijke beweging zien. De dienstensector verbeterde snel. De Griekse handelstekorten namen toe, hoewel in de dienstensector enige verbetering zichtbaar blijft. De geruchten over een herstructurering van de schulden doen volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog steeds de ronde. Overheden, banken en consumenten zijn echter meer gebaat bij een geleidelijke oplossing, waarbij rente en looptijden worden aangepast of via Europese obligaties geleend wordt.