Er is een duidelijke eerste stap gezet naar de "mutualizering" van de Spaanse banken. Dat zal de negatieve impact van de private schuld op de Spaanse reele economie wat afzwakken en het deflatiegevaar verminderen.

Vermits de financiering zal lopen via de Europese fondsen kan het uitgeven van Eurobonds, iets waar Duitsland heel erg tegen is, wat worden uitgesteld. Met wat goede wil zouden we dit kunnen zien als een eerste stap naar een fiscale unie.

De Europese fondsen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook het aankopen van bonds voor hun rekening nemen. Dat kan niet alleen Spaans en Italiaans papier ondersteunen, maar zorgt er ook voor dat de ECB meer zijn onafhankelijkheid kan behouden.

Een belamgrijk punt is dat ook de overheden geen voorkeur zouden krijgen bij het overheidspapier, wat de angst bij beleggers dat hun papier ondergeschikt zou worden aan dat van de staat wat moet verminderen.

We zijn nog niet uit het bos

Natuurlijk zijn we volgens Philippe Gijsels nog niet uit het bos. Duitsland heeft belangrijke toegevingen gedaan. Nu komt het er voor het zuiden op aan om de fiscale afspraken na te komen en aan de broodnodige structurele maatregelen te beginnen.

Alleen zo zal Ms. Merkel dit aan haar eigen achterban kunnen verkopen.

De weg is nog heel lang en bochtig. Het gevaar is niet denkbeeldig dat als de druk van de markten wegvalt het hele proces ook weer stilvalt.

Maar wat nu op tafel ligt bewijst vooral dat wanneer de nood het hoogst is, er toch bereidheid is om een compromis te vinden. Er is duidelijk een stap gezet.

En laat ons bij het begin van de zomervakantie afsluiten met het Chinese Spreekwoord: iedere reis van duizend mijl begint met een enkele stap.

Er is een duidelijke eerste stap gezet naar de "mutualizering" van de Spaanse banken. Dat zal de negatieve impact van de private schuld op de Spaanse reele economie wat afzwakken en het deflatiegevaar verminderen. Vermits de financiering zal lopen via de Europese fondsen kan het uitgeven van Eurobonds, iets waar Duitsland heel erg tegen is, wat worden uitgesteld. Met wat goede wil zouden we dit kunnen zien als een eerste stap naar een fiscale unie. De Europese fondsen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook het aankopen van bonds voor hun rekening nemen. Dat kan niet alleen Spaans en Italiaans papier ondersteunen, maar zorgt er ook voor dat de ECB meer zijn onafhankelijkheid kan behouden. Een belamgrijk punt is dat ook de overheden geen voorkeur zouden krijgen bij het overheidspapier, wat de angst bij beleggers dat hun papier ondergeschikt zou worden aan dat van de staat wat moet verminderen.We zijn nog niet uit het bos Natuurlijk zijn we volgens Philippe Gijsels nog niet uit het bos. Duitsland heeft belangrijke toegevingen gedaan. Nu komt het er voor het zuiden op aan om de fiscale afspraken na te komen en aan de broodnodige structurele maatregelen te beginnen. Alleen zo zal Ms. Merkel dit aan haar eigen achterban kunnen verkopen. De weg is nog heel lang en bochtig. Het gevaar is niet denkbeeldig dat als de druk van de markten wegvalt het hele proces ook weer stilvalt. Maar wat nu op tafel ligt bewijst vooral dat wanneer de nood het hoogst is, er toch bereidheid is om een compromis te vinden. Er is duidelijk een stap gezet. En laat ons bij het begin van de zomervakantie afsluiten met het Chinese Spreekwoord: iedere reis van duizend mijl begint met een enkele stap.