De volgende fase in deze procedure voorziet dat beide partijen een minnelijke schikking treffen op deze aanvragen. Dit proces loopt momenteel en de gespreken gaan de goede richting uit. Bij positieve conclusie is er geen impact te verwachten op de resultaten van de groep.

De volgende fase in deze procedure voorziet dat beide partijen een minnelijke schikking treffen op deze aanvragen. Dit proces loopt momenteel en de gespreken gaan de goede richting uit. Bij positieve conclusie is er geen impact te verwachten op de resultaten van de groep.