Perspectief aandeelhouders:

Dit kwartaal werd het proces van het overnamebod door Eckert & Ziegler afgesloten dat nu 72% van het totaal aantal uitstaande aandelen bezit en 78,2% van de stemrechten (als ze handelen in overleg met SMI Steglitz) in IBt.

Vanuit operationeel standpunt - Permanente brachytherapie (grootste productlijn):

IBt Bebig heeft in het begin van maart een contract voor 4 jaar ondertekend met de groep IMO in Spanje voor de levering van IsoCord® - een uniek naadlaadstation waarmee de zaadketting veilig en gemakkelijk geregeld kan worden.

De omzet afkomstig van permanente brachytherapieproducten lag hoger dan het eerste kwartaal van 2009 en getuigt van een toenemende vraag naar deze uiterst efficiënt behandelingoptie.

Vanuit operationeel standpunt - Tijdelijke brachytherapie

De omzet afkomstig van tijdelijke brachytherapieproducten is in het eerste kwartaal van 2010 wat teruggelopen, maar ligt in lijn met de verwachtingen van het management.

Deze terugloop is te wijten aan de vertraagde beslissingen in diverse hospitalen voor nieuwe projecten tijdens de meest kritische fase van de wereldwijde economische crisis.

Terwijl deze projecten het lopend resultaat beïnvloeden, verwacht de onderneming dat de verkoop zich in de komende kwartalen zal

herpakken.

Er dient op gewezen te worden dat er in het eerste kwartaal 2010 geen omzetbijdrage merkbaar is van de Russische joint venture, maar als het project verloopt zoals gepland, zal deze in de komende kwartalen aanzienlijk bijdragen.

De omzet voor het eerste kwartaal 2010, die de inkomsten vertegenwoordigt van de verkoop van tijdelijke brachytherapie-uitrustingen, d.w.z. HDR uitrustingen die gebruik maken van Co-60 (Cobalt 60) en Ir-192 (Iridium 192) bronnen (ook "afterloaders" genoemd), oftalmische platen en radiografische implantaten voor permanente brachytherapie I-125 (Iodine-125) en therapieaccessoires, bereikte EUR 6,3 miljoen, in vergelijking met EUR 6.9 miljoen in het eerste kwartaal van 2009.

De inkomsten vóór interesten en belastingen (EBIT) bedroegen EUR 0,8 miljoen voor het KW1-2010 in vergelijking met EUR 1,1 miljoen in KW1-2009. Terwijl de EBIT voor de lopende operaties groeit, wordt dit cijfer beïnvloed door betalingsregelingen die verband houden met het ontslag van de vorige CEO.

De nettowinst bereikte EUR 0,8 miljoen in vergelijking met een nettowinst van 1 miljoen EURO in KW1-2009. Het totale vermogen van de groep bedroeg EUR 34,3 miljoen per 31 maart 2010 tegenover EUR 30 miljoen vorig jaar.

IBt Bebig behield ook een stevige financiële situatie, met EUR 9,1 miljoen liquide middelen per eind maart 2010. De nettoschuld staat op EUR 3,4 miljoen.

In deze fase bevestigt de Groep de vooruitzichten rond een toename van de inkomsten en de winsten voor het hele jaar 2010.

Perspectief aandeelhouders: Dit kwartaal werd het proces van het overnamebod door Eckert & Ziegler afgesloten dat nu 72% van het totaal aantal uitstaande aandelen bezit en 78,2% van de stemrechten (als ze handelen in overleg met SMI Steglitz) in IBt. Vanuit operationeel standpunt - Permanente brachytherapie (grootste productlijn): IBt Bebig heeft in het begin van maart een contract voor 4 jaar ondertekend met de groep IMO in Spanje voor de levering van IsoCord® - een uniek naadlaadstation waarmee de zaadketting veilig en gemakkelijk geregeld kan worden. De omzet afkomstig van permanente brachytherapieproducten lag hoger dan het eerste kwartaal van 2009 en getuigt van een toenemende vraag naar deze uiterst efficiënt behandelingoptie. Vanuit operationeel standpunt - Tijdelijke brachytherapie De omzet afkomstig van tijdelijke brachytherapieproducten is in het eerste kwartaal van 2010 wat teruggelopen, maar ligt in lijn met de verwachtingen van het management. Deze terugloop is te wijten aan de vertraagde beslissingen in diverse hospitalen voor nieuwe projecten tijdens de meest kritische fase van de wereldwijde economische crisis. Terwijl deze projecten het lopend resultaat beïnvloeden, verwacht de onderneming dat de verkoop zich in de komende kwartalen zal herpakken. Er dient op gewezen te worden dat er in het eerste kwartaal 2010 geen omzetbijdrage merkbaar is van de Russische joint venture, maar als het project verloopt zoals gepland, zal deze in de komende kwartalen aanzienlijk bijdragen. De omzet voor het eerste kwartaal 2010, die de inkomsten vertegenwoordigt van de verkoop van tijdelijke brachytherapie-uitrustingen, d.w.z. HDR uitrustingen die gebruik maken van Co-60 (Cobalt 60) en Ir-192 (Iridium 192) bronnen (ook "afterloaders" genoemd), oftalmische platen en radiografische implantaten voor permanente brachytherapie I-125 (Iodine-125) en therapieaccessoires, bereikte EUR 6,3 miljoen, in vergelijking met EUR 6.9 miljoen in het eerste kwartaal van 2009. De inkomsten vóór interesten en belastingen (EBIT) bedroegen EUR 0,8 miljoen voor het KW1-2010 in vergelijking met EUR 1,1 miljoen in KW1-2009. Terwijl de EBIT voor de lopende operaties groeit, wordt dit cijfer beïnvloed door betalingsregelingen die verband houden met het ontslag van de vorige CEO. De nettowinst bereikte EUR 0,8 miljoen in vergelijking met een nettowinst van 1 miljoen EURO in KW1-2009. Het totale vermogen van de groep bedroeg EUR 34,3 miljoen per 31 maart 2010 tegenover EUR 30 miljoen vorig jaar. IBt Bebig behield ook een stevige financiële situatie, met EUR 9,1 miljoen liquide middelen per eind maart 2010. De nettoschuld staat op EUR 3,4 miljoen. In deze fase bevestigt de Groep de vooruitzichten rond een toename van de inkomsten en de winsten voor het hele jaar 2010.