PBS is een methode die het mogelijk maakt om met het protontherapiesysteem van IBA nauwkeurige dosis toe te dienen. IBA ontwikkelde de PBS-technologie in nauwe samenwerking met medewerkers van het Massachusetts General Hospital (MGH) in het Francis H. Burr Proton Therapy Center in Boston.

De methode in kwestie wordt gekenmerkt door het gebruik van een protonstraal die actief wordt gescand door het volume van de doeltumor.

Tijdens een behandeling met PBS worden de positie van de transversale en van de longitudinale bundel (bereik) en de dosis nauwkeurig bestuurd en gecorrigeerd om de voorgeschreven dosis toe te dienen aan het doelvolume.

PBS is een methode die het mogelijk maakt om met het protontherapiesysteem van IBA nauwkeurige dosis toe te dienen. IBA ontwikkelde de PBS-technologie in nauwe samenwerking met medewerkers van het Massachusetts General Hospital (MGH) in het Francis H. Burr Proton Therapy Center in Boston.De methode in kwestie wordt gekenmerkt door het gebruik van een protonstraal die actief wordt gescand door het volume van de doeltumor. Tijdens een behandeling met PBS worden de positie van de transversale en van de longitudinale bundel (bereik) en de dosis nauwkeurig bestuurd en gecorrigeerd om de voorgeschreven dosis toe te dienen aan het doelvolume.