Vandaag kan de vennootschap er zich over verheugen dat een alsmaar groter deel van haar activiteiten een recurrent karakter heeft en/of uitgeoefend wordt in een zogenoemde "defensieve" sector (gezondheid).

Voor 2008 vertegenwoordigen de activiteiten van recurrente aard 62% van het totaal van de groep (67% met CISBIO over 12 maanden), zodat het bedrijf 2009 met gemoedsrust kan tegemoet zien.

De groei zou echter kunnen aangetast worden door de financiële crisis, vooral in de sector van uitrusting voor protontherapie, waar de verkoop vaak gebonden is aan de financiering die de klanten kunnen krijgen.

Algemeen meent de groep het winstniveau in 2009 te kunnen behouden en blijft ze erop vertrouwen dat haar doel van 10% operationele winst kan gehaald worden, terwijl ze toegeeft dat dit misschien iets langer kan duren.

Vandaag kan de vennootschap er zich over verheugen dat een alsmaar groter deel van haar activiteiten een recurrent karakter heeft en/of uitgeoefend wordt in een zogenoemde "defensieve" sector (gezondheid). Voor 2008 vertegenwoordigen de activiteiten van recurrente aard 62% van het totaal van de groep (67% met CISBIO over 12 maanden), zodat het bedrijf 2009 met gemoedsrust kan tegemoet zien. De groei zou echter kunnen aangetast worden door de financiële crisis, vooral in de sector van uitrusting voor protontherapie, waar de verkoop vaak gebonden is aan de financiering die de klanten kunnen krijgen. Algemeen meent de groep het winstniveau in 2009 te kunnen behouden en blijft ze erop vertrouwen dat haar doel van 10% operationele winst kan gehaald worden, terwijl ze toegeeft dat dit misschien iets langer kan duren.