Dit partnerschap volgt op twee akkoorden die IBA en BVC in 2007 en in 2008 sloten voor de productie en distributie van Iodine-124 en Zirconium-89.

Met dit nieuw akkoord wordt IBA de exclusieve verdeler van 18F-FDG (Fluorodeoxyglucose) en andere 18F-gelabelde stoffen, die BVC in Amsterdam vanaf 1 januari 2010 zal produceren.

Door de toevoeging van de productiesite in Amsterdam telt IBA's wereldwijd netwerk voor de productie en distributie van PET-radiofarmaceutica 53 vestigingen.

Beide bedrijven zetten zich sterk in voor de toekomst van de nucleaire geneeskunde; met de levering van 18F-FDG aan centra voor medische beeldvorming, - die de stof grotendeels gebruiken voor het onderzoek van tumorweefsel -, en met de ontwikkeling van nieuwe PET-radiofarmaceutica voor oncologie, neurologie (zoals voor Alzheimer) en cardiologie.

Dit partnerschap volgt op twee akkoorden die IBA en BVC in 2007 en in 2008 sloten voor de productie en distributie van Iodine-124 en Zirconium-89.Met dit nieuw akkoord wordt IBA de exclusieve verdeler van 18F-FDG (Fluorodeoxyglucose) en andere 18F-gelabelde stoffen, die BVC in Amsterdam vanaf 1 januari 2010 zal produceren.Door de toevoeging van de productiesite in Amsterdam telt IBA's wereldwijd netwerk voor de productie en distributie van PET-radiofarmaceutica 53 vestigingen. Beide bedrijven zetten zich sterk in voor de toekomst van de nucleaire geneeskunde; met de levering van 18F-FDG aan centra voor medische beeldvorming, - die de stof grotendeels gebruiken voor het onderzoek van tumorweefsel -, en met de ontwikkeling van nieuwe PET-radiofarmaceutica voor oncologie, neurologie (zoals voor Alzheimer) en cardiologie.