De bezettingsgraad is gedaald met 1,52% sinds het begin van het jaar, hoofdzakelijk omwille van enerzijds de opname van het kantoorgebouw de Meeûs Square 23 na een zware renovatie en anderzijds het vertrek van 2 huurders in de kantoorgebouwen gelegen Bourgetlaan 44 en Tervurenlaan 270-272.

Deze 3 gebouwen zijn gelegen te Brussel. Bij ongewijzigd patrimonium zijn de huren gezakt met 1,7%. Door de leegstand daalt het operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) op 30.09.2010 met € 4,2 miljoen t.o.v. dezelfde periode in 2009.

Ingrid Daerden (Cofinimmo): "De situatie op de Brusselse kantoormarkt stabiliseert min of meer, de makelaars zijn opnieuw voorzichtig positief. Toch verwachten we niet dat de markt voor 2011 of 2012 opnieuw gaat aantrekken. De leegstand op de kantoormarkt bedraagt nog steeds gemiddeld 12%. De periferie springt er uit met een leegstand van 20%, maar door de opleving van nieuwe gebouwen is de leegstand in de Europese wijk toch ook weer opgelopen tot in de buurt van 10%. Een normaal gezonde leegstand bedraagt 5 tot 6%, daaronder wordt het voor bedrijven moeilijk om een juiste locatie te vinden."

De bezettingsgraad is gedaald met 1,52% sinds het begin van het jaar, hoofdzakelijk omwille van enerzijds de opname van het kantoorgebouw de Meeûs Square 23 na een zware renovatie en anderzijds het vertrek van 2 huurders in de kantoorgebouwen gelegen Bourgetlaan 44 en Tervurenlaan 270-272. Deze 3 gebouwen zijn gelegen te Brussel. Bij ongewijzigd patrimonium zijn de huren gezakt met 1,7%. Door de leegstand daalt het operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) op 30.09.2010 met € 4,2 miljoen t.o.v. dezelfde periode in 2009. Ingrid Daerden (Cofinimmo): "De situatie op de Brusselse kantoormarkt stabiliseert min of meer, de makelaars zijn opnieuw voorzichtig positief. Toch verwachten we niet dat de markt voor 2011 of 2012 opnieuw gaat aantrekken. De leegstand op de kantoormarkt bedraagt nog steeds gemiddeld 12%. De periferie springt er uit met een leegstand van 20%, maar door de opleving van nieuwe gebouwen is de leegstand in de Europese wijk toch ook weer opgelopen tot in de buurt van 10%. Een normaal gezonde leegstand bedraagt 5 tot 6%, daaronder wordt het voor bedrijven moeilijk om een juiste locatie te vinden."