Mede hierdoor hebben veel huizenbezitters een hypotheekschuld die boven de waarde van het huis uitgaat. Hierdoor en doordat huizenbezitters soms niet meer in staat zijn om aan de rente- en aflossingen te voldoen, zijn zij min of meer gedwongen hun huis te verlaten.

In maart bleek 40% van de verkochte woningen tot deze gedwongen groep te behoren.

Mede hierdoor hebben veel huizenbezitters een hypotheekschuld die boven de waarde van het huis uitgaat. Hierdoor en doordat huizenbezitters soms niet meer in staat zijn om aan de rente- en aflossingen te voldoen, zijn zij min of meer gedwongen hun huis te verlaten. In maart bleek 40% van de verkochte woningen tot deze gedwongen groep te behoren.