Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestond er een gelijkaardige situatie tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard is het de bedoeling van Abe om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, niemand zou gebaat zijn bij een escalatie van het conflict.

Andere waarnemers vergelijken de huidige situatie eerder met die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij sommige landen in Azië er van worden verdacht om Nazitrekjes te voorkomen. Daarbij wordt uiteraard opnieuw naar zowel China als Japan verwezen.

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestond er een gelijkaardige situatie tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard is het de bedoeling van Abe om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, niemand zou gebaat zijn bij een escalatie van het conflict. Andere waarnemers vergelijken de huidige situatie eerder met die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij sommige landen in Azië er van worden verdacht om Nazitrekjes te voorkomen. Daarbij wordt uiteraard opnieuw naar zowel China als Japan verwezen.