Uit de laatste ISM-cijfers ( de conjunctuurindex gebaseerd op de inzichten van aankoopdirecteuren) bleek alleszins een stevige verbetering af te leiden in de vooruitzichten in de industrie en een bevestiging van het eerdere optimisme inzake de groeiverwachtingen in de Amerikaanse dienstensectoren.

Dergelijke prognoses geven aan de Amerikaanse economie geen tekenen van vertraging vertoont en haar (bescheiden maar gestage) groeipad blijft volgen.

Dit houdt onder meer ook in dat niet moet worden verwacht dat de bedrijfsresultaten van hun recordniveaus zullen afglijden en vandaar een verantwoord koersniveau hebben bereikt op de Amerikaanse beurzen.

Uit de laatste ISM-cijfers ( de conjunctuurindex gebaseerd op de inzichten van aankoopdirecteuren) bleek alleszins een stevige verbetering af te leiden in de vooruitzichten in de industrie en een bevestiging van het eerdere optimisme inzake de groeiverwachtingen in de Amerikaanse dienstensectoren. Dergelijke prognoses geven aan de Amerikaanse economie geen tekenen van vertraging vertoont en haar (bescheiden maar gestage) groeipad blijft volgen. Dit houdt onder meer ook in dat niet moet worden verwacht dat de bedrijfsresultaten van hun recordniveaus zullen afglijden en vandaar een verantwoord koersniveau hebben bereikt op de Amerikaanse beurzen.