In het rapport stelt analist Dennis Nacken dat de huidige crisis de voorbode is van een nieuwe cyclus waarin er wereldwijd ingrijpende, structurele veranderingen in de economie zullen plaatsvinden.

Dit komt door de toenemende grondstoffenschaarste en milieuproblematiek. Ook milieu wordt een 'schaars' goed. De investeringen die nodig zijn om efficiënter met grondstoffen om te gaan en om klimaatverandering tegen te gaan zijn enorm en zullen de motor zijn van een nieuwe periode van economische groei.

Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn:

- De investeringen in nieuwe, schonere energiebronnen zullen de komende decennia enorm stijgen. Werd er in 2011 wereldwijd 260 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling en installatie van schonere energiebronnen en de technologie die hiermee gepaard gaat. Dit bedrag zal oplopen tot een bedrag tussen 1.360 miljard en 5.100 miljard dollar in het jaar 2020.

- China en India staan in de top-5 van landen die het meeste investeren in milieutechnologie.

- Deze geldstromen gaan niet alleen naar directe energieopwekking via bijvoorbeeld zon en wind. Ook de technologie erachter, zoals energieopslag en distributie maar ook watermanagement, zal significant profiteren van deze transformatie.

- De veranderingen hebben ook grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. De komende 15 jaar zullen er in Europa circa 2,5 miljoen banen verdwijnen in de traditionele energiesectoren (gas, olie en kolen). In de sector nieuwe energie zullen tegelijkertijd ongeveer 5,3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

- De wereldwijde omzet van de groene technologiesector was in 2010 1.7 biljoen dollar en dit kan in 2020 zijn opgelopen naar 3.2 biljoen dollar. De groene technologiemarkten zullen de traditionele sectoren snel inhalen. Een studie laat zien dat deze klimaattechnologie in het jaar 2020 belangrijker zal zijn voor de economie van Duitsland dan de auto-industrie.

In het rapport stelt analist Dennis Nacken dat de huidige crisis de voorbode is van een nieuwe cyclus waarin er wereldwijd ingrijpende, structurele veranderingen in de economie zullen plaatsvinden. Dit komt door de toenemende grondstoffenschaarste en milieuproblematiek. Ook milieu wordt een 'schaars' goed. De investeringen die nodig zijn om efficiënter met grondstoffen om te gaan en om klimaatverandering tegen te gaan zijn enorm en zullen de motor zijn van een nieuwe periode van economische groei. Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn: - De investeringen in nieuwe, schonere energiebronnen zullen de komende decennia enorm stijgen. Werd er in 2011 wereldwijd 260 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling en installatie van schonere energiebronnen en de technologie die hiermee gepaard gaat. Dit bedrag zal oplopen tot een bedrag tussen 1.360 miljard en 5.100 miljard dollar in het jaar 2020. - China en India staan in de top-5 van landen die het meeste investeren in milieutechnologie. - Deze geldstromen gaan niet alleen naar directe energieopwekking via bijvoorbeeld zon en wind. Ook de technologie erachter, zoals energieopslag en distributie maar ook watermanagement, zal significant profiteren van deze transformatie. - De veranderingen hebben ook grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. De komende 15 jaar zullen er in Europa circa 2,5 miljoen banen verdwijnen in de traditionele energiesectoren (gas, olie en kolen). In de sector nieuwe energie zullen tegelijkertijd ongeveer 5,3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. - De wereldwijde omzet van de groene technologiesector was in 2010 1.7 biljoen dollar en dit kan in 2020 zijn opgelopen naar 3.2 biljoen dollar. De groene technologiemarkten zullen de traditionele sectoren snel inhalen. Een studie laat zien dat deze klimaattechnologie in het jaar 2020 belangrijker zal zijn voor de economie van Duitsland dan de auto-industrie.