In 2009 zou het niveau van het eng geconsolideerd courant resultaat kunnen lijden onder de huidige baisse van de rentevoeten.

Hoewel het feit dat men over een positieve netto thesaurie beschikt een fundamenteel positief element is voor een holdingmaatschappij, met des te meer reden in de huidige omstandigheden, zou dit - hoe paradoxaal ook - op korte termijn een negatieve impact kunnen hebben op de courante rendabiliteit; dat is uiteraard niet het geval als wordt gedacht in termen van "risk adjusted return".

De thesaurie na aftrek van alle schulden is momenteel gelijk aan ongeveer EUR 0,7 miljard eng geconsolideerd (ongeveer EUR 2,3 miljard min EUR 1,6 miljard schulden op lange termijn waarvan de gemiddelde duration eind 2008 gelijk is aan 4 jaar en waarvan de gemiddelde rentevoet 4% bedraagt).

In februari 2009 heeft NPM haar blootstelling aan de daling van de kortetermijnrente verminderd door een deposito van EUR 900 miljoen met vervaldatum 2013 bij een van de banken die de Maatschappij op lange termijn financieren.

Dit deposito levert 4,6% rente op. Voor het overige is het uiteraard nog te vroeg om zich uit te spreken over de tradingprestaties en over de inkomsten die uit de investeringen zullen worden gehaald (dividenden en rente); een alsmaar groter wordend deel ervan wordt immers in de loop van het jaar afgekondigd.

De geconsolideerde resultaten zullen afhankelijk zijn van de conjunctuur die zal worden waargenomen in de verschillende sectoren waarin de deelnemingen van NPM in 2009 actief zijn. Het huidig klimaat spoort alvast nauwelijks aan tot optimisme.

Al vele jaren verzoekt NPM de aandeelhouders en de analisten om zich te focussen op de evolutie van het aangepast nettoactief, van het uitgekeerd dividend en van het eng geconsolideerd courant resultaat. Dit verzoek is nu meer dan ooit gerechtvaardigd, aldus de woordvoerder van de holding.

In 2009 zou het niveau van het eng geconsolideerd courant resultaat kunnen lijden onder de huidige baisse van de rentevoeten. Hoewel het feit dat men over een positieve netto thesaurie beschikt een fundamenteel positief element is voor een holdingmaatschappij, met des te meer reden in de huidige omstandigheden, zou dit - hoe paradoxaal ook - op korte termijn een negatieve impact kunnen hebben op de courante rendabiliteit; dat is uiteraard niet het geval als wordt gedacht in termen van "risk adjusted return". De thesaurie na aftrek van alle schulden is momenteel gelijk aan ongeveer EUR 0,7 miljard eng geconsolideerd (ongeveer EUR 2,3 miljard min EUR 1,6 miljard schulden op lange termijn waarvan de gemiddelde duration eind 2008 gelijk is aan 4 jaar en waarvan de gemiddelde rentevoet 4% bedraagt).In februari 2009 heeft NPM haar blootstelling aan de daling van de kortetermijnrente verminderd door een deposito van EUR 900 miljoen met vervaldatum 2013 bij een van de banken die de Maatschappij op lange termijn financieren. Dit deposito levert 4,6% rente op. Voor het overige is het uiteraard nog te vroeg om zich uit te spreken over de tradingprestaties en over de inkomsten die uit de investeringen zullen worden gehaald (dividenden en rente); een alsmaar groter wordend deel ervan wordt immers in de loop van het jaar afgekondigd.De geconsolideerde resultaten zullen afhankelijk zijn van de conjunctuur die zal worden waargenomen in de verschillende sectoren waarin de deelnemingen van NPM in 2009 actief zijn. Het huidig klimaat spoort alvast nauwelijks aan tot optimisme.Al vele jaren verzoekt NPM de aandeelhouders en de analisten om zich te focussen op de evolutie van het aangepast nettoactief, van het uitgekeerd dividend en van het eng geconsolideerd courant resultaat. Dit verzoek is nu meer dan ooit gerechtvaardigd, aldus de woordvoerder van de holding.