HSBC vreest dat de problemen bij de groeimarkten van blijvende aard zijn. Turkije heeft zichzelf weliswaar een adempauze gegund, maar daarmee zijn de oorzaken van de problemen natuurlijk niet van de baan. De beleggers geven opnieuw de voorkeur aan de traditionele landen boven de groeimarkten, met als gevolg dat uit laatstgenoemde geld wegvloeit.

Oplossingen op korte termijn hebben bovendien het vervelend neveneffect de problemen op lange termijn alleen maar te doen toenemen. De daling van valutakoersen doet nog meer beleggers op de vlucht slaan. Een toveroplossing voor de problemen van de groeimarkten is dan ook niet voorhanden.

HSBC vreest dat de problemen bij de groeimarkten van blijvende aard zijn. Turkije heeft zichzelf weliswaar een adempauze gegund, maar daarmee zijn de oorzaken van de problemen natuurlijk niet van de baan. De beleggers geven opnieuw de voorkeur aan de traditionele landen boven de groeimarkten, met als gevolg dat uit laatstgenoemde geld wegvloeit. Oplossingen op korte termijn hebben bovendien het vervelend neveneffect de problemen op lange termijn alleen maar te doen toenemen. De daling van valutakoersen doet nog meer beleggers op de vlucht slaan. Een toveroplossing voor de problemen van de groeimarkten is dan ook niet voorhanden.