• De ECB kan de groei van de reële economie stimuleren door een programma voor versnelde schuldenafbouw van banken te introduceren.

• Om daadwerkelijk van invloed te zijn op het Europese transmissiemechanisme (het proces waarbij monetair beleid haar weerslag krijgt in de reële economie) moet dit programma niet allen de kredietkosten verlagen maar ook zijn toegesneden op bepaalde regio's of van voldoende omvang om effectief te zijn.

• Beleggers met een lange-termijnbenadering dienen scherp te blijven letten op de kwaliteit van instellingen die schuldpapier uitschrijven en niet simpelweg meer risico te nemen als antwoord op de lage rendementsverwachtingen.

• De ECB kan de groei van de reële economie stimuleren door een programma voor versnelde schuldenafbouw van banken te introduceren. • Om daadwerkelijk van invloed te zijn op het Europese transmissiemechanisme (het proces waarbij monetair beleid haar weerslag krijgt in de reële economie) moet dit programma niet allen de kredietkosten verlagen maar ook zijn toegesneden op bepaalde regio's of van voldoende omvang om effectief te zijn. • Beleggers met een lange-termijnbenadering dienen scherp te blijven letten op de kwaliteit van instellingen die schuldpapier uitschrijven en niet simpelweg meer risico te nemen als antwoord op de lage rendementsverwachtingen.