Hier zijn verschillende verklaringen voor. Zo wijst Apple erop dat de marges voor de iPad mini (een kleine tablet) "gevoelig lager" zijn in vergelijking met het gemiddelde voor de ganse groep. En dit weegt uiteindelijk op de totale marge.

Andere elementen die aangehaald worden zijn de lancering van nieuwe producten eind 2012 (dit vergt extra kosten) en "lagere prijzen op bepaalde producten" (dit betekent waarschijnlijk dat Apple zijn prijzen verlaagde om de felle concurrentie op de smartphonemarkt te pareren).

Tenslotte is er volgens Arnaud Delaunay nog het argument van "Made in China". We mogen niet vergeten dat de loonkosten in de Chinese fabrieken toeneemt (ter herinnering: de gemiddelde loonstijging in China is 15% per jaar sinds 2003) en hierdoor neemt de factuur van de onderaannemers aan Apple toe. Delaunay heeft een advies houden voor het aandeel.

Hier zijn verschillende verklaringen voor. Zo wijst Apple erop dat de marges voor de iPad mini (een kleine tablet) "gevoelig lager" zijn in vergelijking met het gemiddelde voor de ganse groep. En dit weegt uiteindelijk op de totale marge. Andere elementen die aangehaald worden zijn de lancering van nieuwe producten eind 2012 (dit vergt extra kosten) en "lagere prijzen op bepaalde producten" (dit betekent waarschijnlijk dat Apple zijn prijzen verlaagde om de felle concurrentie op de smartphonemarkt te pareren). Tenslotte is er volgens Arnaud Delaunay nog het argument van "Made in China". We mogen niet vergeten dat de loonkosten in de Chinese fabrieken toeneemt (ter herinnering: de gemiddelde loonstijging in China is 15% per jaar sinds 2003) en hierdoor neemt de factuur van de onderaannemers aan Apple toe. Delaunay heeft een advies houden voor het aandeel.