Op de Brusselse beurs is ThromboGenics ditmaal de sterkste daler. De vraag moet worden gesteld of een dergelijk speculatief aandeel wel thuishoort in de belangrijkste Brusselse beursindex.

Een factor die in de gaten moet worden gehouden is de evolutie van de langetermijnrente in de Verenigde Staten.

De boodschap van afscheidnemend FED-president Ben Bernanke moet volgens professor Stefan Duchateau met de nodige terughoudendheid worden geïnterpreteerd: de doelstellingen van de zeer lage langetermijnrente waren weliswaar binnen bereik (met vooral een heroïsch herstel in de bouwsector als voornaamste resultaat) maar de inflatie bleef dermate laag dat geen enkele politicus het risico wenste te lopen om het nog frêle economische herstel vroegtijdig af te breken.

Maar zelfs deze vaststelling kon niet verhelen dat de lange termijnrente nog weinig neerwaarts potentieel kon hebben en voor de komende maanden eerder een opwaartse beweging zal moeten ondergaan.

Dit is onmiskenbaar slecht nieuws voor overheids- en bedrijfsobligaties, zodat de koersen van dergelijke effecten slechts zeer moeizaam konden herstellen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Op de Brusselse beurs is ThromboGenics ditmaal de sterkste daler. De vraag moet worden gesteld of een dergelijk speculatief aandeel wel thuishoort in de belangrijkste Brusselse beursindex. Een factor die in de gaten moet worden gehouden is de evolutie van de langetermijnrente in de Verenigde Staten. De boodschap van afscheidnemend FED-president Ben Bernanke moet volgens professor Stefan Duchateau met de nodige terughoudendheid worden geïnterpreteerd: de doelstellingen van de zeer lage langetermijnrente waren weliswaar binnen bereik (met vooral een heroïsch herstel in de bouwsector als voornaamste resultaat) maar de inflatie bleef dermate laag dat geen enkele politicus het risico wenste te lopen om het nog frêle economische herstel vroegtijdig af te breken. Maar zelfs deze vaststelling kon niet verhelen dat de lange termijnrente nog weinig neerwaarts potentieel kon hebben en voor de komende maanden eerder een opwaartse beweging zal moeten ondergaan. Dit is onmiskenbaar slecht nieuws voor overheids- en bedrijfsobligaties, zodat de koersen van dergelijke effecten slechts zeer moeizaam konden herstellen. Meer van professor Stefan Duchateau vindt u op http://blog.argenta.be/author/duste/.