Wat vaak over het hoofd gezien wordt is dat dit niet zonder risico's gepaard gaat en dat deze risico's zich op een bepaald moment gaan manifesteren.

2013 wordt wellicht een overgangsjaar op vastrentend vlak, waar nog geld gemaakt kan worden door tussen de verschillende obligatiecategorieën te traden.

Op langere termijn worden obligaties een te mijden investeringscategorie. Het is dan maar de vraag hoe de beleggers hiermee om zullen gaan.

Heel weinig beheerders hebben een omgeving van stijgende rentes en dalende obligatiekoersen meegemaakt. De kans is dan ook groot dat er een sprong gemaakt zal worden naar defensievere, hoog dividend aandelen als alternatief voor risicovollere, lagere interestgenererende obligaties.

Vooral de institutionele pensioenfondsen zullen dit moeten doen om aan hun uitkeringsverplichtingen te voldoen.

Wat vaak over het hoofd gezien wordt is dat dit niet zonder risico's gepaard gaat en dat deze risico's zich op een bepaald moment gaan manifesteren. 2013 wordt wellicht een overgangsjaar op vastrentend vlak, waar nog geld gemaakt kan worden door tussen de verschillende obligatiecategorieën te traden. Op langere termijn worden obligaties een te mijden investeringscategorie. Het is dan maar de vraag hoe de beleggers hiermee om zullen gaan. Heel weinig beheerders hebben een omgeving van stijgende rentes en dalende obligatiekoersen meegemaakt. De kans is dan ook groot dat er een sprong gemaakt zal worden naar defensievere, hoog dividend aandelen als alternatief voor risicovollere, lagere interestgenererende obligaties. Vooral de institutionele pensioenfondsen zullen dit moeten doen om aan hun uitkeringsverplichtingen te voldoen.