• Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2013 zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd c.q. aangenomen.

• Het Bestuur van Fornix heeft in de eerste vier maanden van 2013 haar inspanningen gericht op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met de beursnotering.

• Resultaatverwachting voor geheel 2013 bedraagt een verlies van circa € 200.000.

• Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2013 zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd c.q. aangenomen. • Het Bestuur van Fornix heeft in de eerste vier maanden van 2013 haar inspanningen gericht op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met de beursnotering. • Resultaatverwachting voor geheel 2013 bedraagt een verlies van circa € 200.000.