*Groei met 2,2% van het netto courante resultaat per aandeel

*Toename met 8,9% van het uitkeerbare resultaat per aandeel

*Gemiddelde bezettingsgraad van 95,45%

*Stijging van de NIW per aandeel tot € 52,09

*Gunstig vervolg van het verkoopprogramma met meerwaarden

*Groei met 2,2% van het netto courante resultaat per aandeel *Toename met 8,9% van het uitkeerbare resultaat per aandeel *Gemiddelde bezettingsgraad van 95,45% *Stijging van de NIW per aandeel tot € 52,09 *Gunstig vervolg van het verkoopprogramma met meerwaarden