Dit dividend zal uit te keren zijn over een gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen dat toeneemt met 4,5 %. Tenslotte wordt hierbij nog aangehaald dat de immer aanwezige onzekerheden verbonden aan de evolutie van de economische conjunctuur, aan de financiële- en vastgoedmarkten, aan de beschikbaarheid van financieringen en de solvabiliteit van tegenpartijen, een evaluatie nodig zouden kunnen maken van nieuwe risico's of risico's die vandaag weinig waarschijnlijk zijn, alsook de snelle uitvoering van corrigerende maatregelen die heden nog niet bepaald zijn.

Home Invest Belgium blijft alert op de identificatie en afbakening van deze nieuwe risico's en zal gepaste maatregelen nemen teneinde hun ongunstige effecten voor de vastgoedbevak en haar aandeelhouders te beperken.

Neutraal advies Home Invest blijft behouden

Jaap Kruin van ING is verheugd dat de vastgoedbevak de dividendgroei bevestigt. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 64,60 euro.

Dit dividend zal uit te keren zijn over een gemiddeld aantal dividendgerechtigde aandelen dat toeneemt met 4,5 %. Tenslotte wordt hierbij nog aangehaald dat de immer aanwezige onzekerheden verbonden aan de evolutie van de economische conjunctuur, aan de financiële- en vastgoedmarkten, aan de beschikbaarheid van financieringen en de solvabiliteit van tegenpartijen, een evaluatie nodig zouden kunnen maken van nieuwe risico's of risico's die vandaag weinig waarschijnlijk zijn, alsook de snelle uitvoering van corrigerende maatregelen die heden nog niet bepaald zijn. Home Invest Belgium blijft alert op de identificatie en afbakening van deze nieuwe risico's en zal gepaste maatregelen nemen teneinde hun ongunstige effecten voor de vastgoedbevak en haar aandeelhouders te beperken. Neutraal advies Home Invest blijft behouden Jaap Kruin van ING is verheugd dat de vastgoedbevak de dividendgroei bevestigt. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 64,60 euro.