- Uitkeerbaar resultaat per aandeel neemt toe met 21%

- Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 17,9%

- Geconsolideerde huurinkomsten stijgen met 14,4%

- Stabiele gemiddelde bezettingsgraad van 94,8 %

- Opname van het aandeel Home Invest Belgium in de beursindex BEL Mid

- Netto inventariswaarde per aandeel gestegen naar € 58,74

- Schuldgraad van 39,6%

- Uitkeerbaar resultaat per aandeel neemt toe met 21% - Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 17,9% - Geconsolideerde huurinkomsten stijgen met 14,4% - Stabiele gemiddelde bezettingsgraad van 94,8 % - Opname van het aandeel Home Invest Belgium in de beursindex BEL Mid - Netto inventariswaarde per aandeel gestegen naar € 58,74 - Schuldgraad van 39,6%